SMC Kočevje

Lokalni odbor SMC Kočevje je uradno pričel delovati jeseni 2014. Zadolžen je za združevanje in delovanje SMC na področju 3 občin – Kočevje, Kostel in Osilnica.

  • Predsednik LO: Božo Peteh
  • Podpredsednici LO: mag. Jasna Vesel, Sanda Žurga
  • Sekretar LO: Marjan Blatnik