Vrnitev zemljišč lokalnim skupnostim v programu SMC

SMC je sprejala svoj program in v njem, na predlog lokalnega odbora Kočevje jasno zapisala, da si bo prizadevala za „Ukinitev Sklada kmetijskih zemljišč in vrnitev zemljišč lokalnim skupnostim“.

Torej SMC na državni ravni je prepoznala lokalno zahtevo za legitimno in kot rešitev je ponujena ukinitev Sklada kmetijskih zemljiš.

Priloga: tekst programa