KOČEVSKO ZEMLJO KOČEVSKI

Kočevje 15.marec 2018 – Na redni seji OS Kočevje je bila tudi točka dnevnega reda „Poziv Vladi RS za odpravo neenakopravnega položaja lokalne skupnosti in prebivalcev Občine Kočevje zaradi večinskega deleža državne lastnine gozdov in kmetijskih zemljišč“.

Gre za predlog lokalnega odbora SMC Kočevje in ožje delovne skupine svetnikov o nproblematiki, ki je bila politično prepoznana šele v tem mandatu in to po zaslugi SMC, ko smo iskali vzroke zakaj do nedavnega takšno nazadovanje Kočevske v razvoju in nepodjetnosti.

Občinski svet je soglasno sprejel poziv Vladi. Ta akt po mnenju mnogih predstavlja enega od pomembnejših preobratov v političnem dogajanju na Kočevskem, saj se je s tem Kočevska pričela bolj odkrito in neposredno boriti za svoje pravice in predvsem enakopraven materialni izhodiščni status v primerjavi z drugimi občinami.

V lokalnem odboru stranke SMC se namenoma nismo odločili, da bi to zahtevno temo reševali sami preko poslancev in članov vlade v kvoti SMC, ampak smo v prvi vrsti želeli, da se okoli tega vprašanja poenotimo vsi ali vsaj velika večina političnih akterjev na Kočevskem. Nismo želeli, da je to samo projekt SMC, ampak da je to projekt Kočevske.

Samo s takšnim delovanjem, sodelovanjem in ne konfrontacijo, bomo nadaljevali politično stabilnost, ki jo Kočevska že ima. Delovali bomo tako, da se politična stabilnost nadaljuje. Tako na občinski kot tudi državni ravni.

Priloga: tekst poziva