Vabilo na JAVNO OKROGLO MIZO O NUJNOSTI SKRBI ZA DUŠEVNO ZDRAVJE DANES IN V PRIHODNOSTI

PRIJAZNO VABLJENI NA DOGODEK

»KAKO TI JE PRI DUŠI?«

JAVNA OKROGLA MIZA O NUJNOSTI SKRBI ZA DUŠEVNO ZDRAVJE DANES IN V PRIHODNOSTI

Kdaj : torek, 13.3.2018 0b 17.30

Kje: Dvorana (Cyber cafe) Srednje šole Kočevje, Trg zbora odposlancev 22

SODELUJEJO:

 • dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje: : OSEBNOSTNA IZPOLNJENOST IN GOSPODARSKA RAST
 • mag. Jasna Vesel: ZAKAJ OKROGLA MIZA O DUŠEVNEM ZDRAVJU?
 • doc. dr. Lilijana Šprah, Družbenomedicinski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: KAKŠNI SO KAZALCI DUŠEVNEGA ZDRAVJA ZA OBČINO KOČEVJE V PRIMERJAVI Z DRUGIMI REGIJAMI?
 • Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije: KAJ NAM PRINAŠA RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 2018-2028?
 • dr. Marija Anderluh, specialistka otroške in mladinske psihiatrije: RESOLUCIJA IN SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV
 •   prof. dr. Vesna Švab, specialista psihiatrije: KAJ JE SKUPNOSTNA SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN ZAKAJ JO POTREBUJEMO?
 •   prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, specialistka psihiatrije: ZAKAJ POTREBUJEMO NACIONALNI PROGRAM NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA V SLOVENIJI?
 • Polona Vidič Hudobivnik, dr.med., ZD Kočevje: POMEN IN VIZIJA CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE V ZD KOČEVJE

 

O ČEM IN ZAKAJ:

Ali razumemo duševno zdravje enako dobro kot telesno zdravje?

Kako pogoste so duševne stiske, težave in motnje v sodobnem času in kakšen je naš odnos do tega?

Kakšni so znaki duševnih stisk pri otrocih in mladostnikih in kje lahko starši iz Kočevja poiščejo strokovno pomoč zanje?

Kakšna je dostopnost do strokovnega zdravljenja duševnih težav in motenj, če si prebivalec Kočevja?

Kaj v Kočevju potrebujemo za izboljšanje skrbi za duševno zdravje v lokalni skupnosti?

Kaj predvideva Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2020 in

kakšne možnosti prinaša za izboljšanje skrbi za duševno zdravje v oddaljenih občinah

kot je Kočevje?

ZA KOGA:

Okrogla miza je namenjena vsem občanom, še posebno pa staršem otrok vseh

starostnih obdobij. Zelo pomembne vsebine prinaša zaposlenim v izobraževalnih,

zdravstvenih in v vseh drugih zavodih, društvih in institucijah v Kočevju, ki se na kakšen

koli način srečujejo z vprašanji duševnega zdravja. Hkrati prinaša nova pomembna

spoznanja tudi odločevalcem v lokalni skupnosti.

PODPORNIKI:

 • Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
 • Občina Kočevje in Odbor za družbene dejavnosti občine Kočevje
 • Družbenomedicinski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • Zdravstveni dom Kočevje

ORGANIZATOR:

Lokalni odbor Stranke modernega centra Kočevje

Kontakt organizatorja: jasna.vesel@guest.arnes.si ali 040/88 55 82

PRILOGA: