Ministrica za šolstvo in kandidatka za predsednico dr. Maja Makovec Brenčič obiskala Festival lesa

Festival lesa je tudi letošnje leto prispeval spodbudna sporočila, da smo Kočevci umeščeni v bogato gozdnato pokrajino, ki nam daje velike količine naravnega bogastva – lesa. Zaključnega dogodka festivala se je v torek, 10.10.2017 na povabilo organizatorjev festivala in lokalnega odbora SMC udeležila tudi ministrica za šolstvo, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. V pozdravnem nagovoru je opozorila na pomen novih ekološko osveščenih tehnologij, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju tudi na področju lesarstva ter na vlogo kakovostnega srednješolskega izobraževanja. V dopoldanskem času se je nato ministrica posvetila pogovorom s podžupanom in predstavniki občinske uprave in prisluhnila številnim vprašanjem, ki so ji bila zastavljena. Med drugim je bilo izpostavljeno vprašanje, kakšne so možnosti sofinanciranja prevozov dijakov, ki bivajo v oddaljenih vaseh in nimajo urejenega avtobusnega prevoza v šolo. Ministrica je v svojih odgovorih predstavila svoje dobro poznavanje pomena srednjih šol v manj gospodarsko razvitih področjih, ki so hkrati praviloma tudi v obmejnih občinah. Povedala je, da Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in šport že sedaj finančno podpira delovanje Gimnazije in srednje šole Kočevje ter izrazila je svoje odločno stališče, da je ohranjanje in razvoj podeželskih srednjih šol potrebno tudi v prihodnosti na različne načine finančno podpirati. Po uradnih pogovorih se je dr. Maja Makovec Brenčič posvetila druženju s člani lokalnega odbora SMC Kočevje in Škofljica. Po obisku lesarske delavnice v stavbi srednje šole smo jo povabili na kratek sprehod po Kočevju in ji v prijetnem jesenskem dnevu pokazali očarljive razglede na naše mesto ter na razstavo lesenih skulptur, ki so letos nastale v okviru Festivala lesa.